PROJEKTI

NAZIV PROJEKTA:
Sustainable energy use of CBC area of Croatia and Hungary (SUECH)
PROGRAM:
Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020
VRIJEDNOST PROJEKTA:
246.979,60 €
NOSITELJ PROJEKTA:
Grad Osijek
PARTNERI U PROJEKTU:
Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o., Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o., udruga EU centar, udruga Inno-Motive (Mađarska), Grad Kozármisleny (Mađarska)
TRAJANJE PROJEKTA:
12 mjeseci
KLJUČNI POJMOVI:
energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije
Projektne aktivnosti pretežno su usmjerene na energetski učinkovitu obnovu tri vrtića i dvije škole u Osijeku, kao i izradu tehničke dokumentacije za fotonaponsku elektranu na parkiralištu kampusa u Osijeku te zgrade u Kozármisleny, u susjednoj Mađarskoj. Grad Osijek izradit će Studiju potencijala obnovljivih izvora energije.
 Važan cilj projekta je i razmjena iskustava i primjera dobre prakse u povećanju energetski učinkovitih mjera i korištenja obnovljivih izvora energije u svakodnevnom životu. U travnju 2018. godine bit će održana radionica Sustainable energy days u Hrvatskoj i u Mađarskoj, s ciljem informiranja građana o ovom vrlo važnom pitanju učinkovitog korištenja energije.

Education for Sustainability – Green and Energy Efficient Schools (ES-GEES)NAZIV PROJEKTA:
Education for Sustainability – Green and Energy Efficient Schools (ES-GEES)
PROGRAM:
Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020
VRIJEDNOST PROJEKTA:
1.395.189,74 €
NOSITELJ PROJEKTA:
Grad Osijek
PARTNERI U PROJEKTU:
Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o., Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o., Regionalna razvojna agencija Bačka d.o.o. (Srbija), Tehnička škola „Mileva Marić-Ajnštajn“ (Srbija)
TRAJANJE PROJEKTA:
30 mjeseci
KLJUČNI POJMOVI:
energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije
Projektne aktivnosti pretežno su usmjerene na energetski učinkovitu obnovu javnih zgrada, kako s hrvatske, tako i sa srpske strane. Točnije, Grad Osijek izradit će 10 energetskih analiza za EE obnovu 10 javnih zgrada, Novi Sad izradit će 11 energetskih analiza za obnovu javnih zgrada, planirana je energetski učinkovita obnova Osnovne škole Ljudevit Gaj u Osijeku te Tehnička škola Mileva Marić-Ajnštajn u Novom Sadu.