Započela izgradnja Znanstvenog centra za OIE

Počela gradnja Znanstvenog centra za obnovljive izvore s bioplinskim postrojenjem

U Eko-industrijskoj zoni Nemetin 27. prosinca 2016. počela je gradnja Znanstvenog centra za obnovljive izvore energije s bioplinskim postrojenjem.

Radove financira poduzeće Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o., čiji su osnivači Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Grad Osijek s vlasničkim udjelima 60 : 40, pa su početak radova zajednički obilježili rektor Sveučilišta u Osijeku, prof. dr. sc. Željko Turkalj, gradonačelnik Ivan Vrkić i prof. dr. sc. Davor Kralik, direktor Obnovljivih izvora d.o.o. Ukupna vrijednost gradnje Centra iznosi 44.977.620 kuna, a započela je prva faza koja uključuje gradnju prometne i manipulativne površine (tucanička cesta), kolnog prilaza, parkirališta i ograde u vrijednosti 482.385 kuna s PDV-om. Znanstveno-istraživački centar služit će za edukaciju, povezivanje javnog i privatnog znanstvenog sektora, kao i transfer znanja u poduzetništvo, što će rezultirati višestrukom koristi za Sveučilište u Osijeku, Grad Osijek i okolno područje. Bioplinsko postrojenje u sklopu Centra proizvodit će postupkom kogeneracije električnu energiju, toplinu te digestat (godišnji kapacitet proizvodnje električne energije iznosi 5480 kWh), a sva električna energija bit će isporučena u elektroenergetsku mrežu po povlaštenim otkupnim cijenama, a proizvedena količina bit će dovoljna za zadovoljavanje potreba svih sastavnica Sveučilišta. Toplinska energija većim će dijelom biti isporučivana budućim korisnicima Eko-industrijske zone Nemetin putem već sagrađenog toplovoda, kroz projekt “Razvoj poslovne i komunalne infrastrukture u Eko-industrijskoj zoni Nemetin”. Može se očekivati kako će Znanstveni centar biti dovršen do kraja 2018. ili u prvom dijelu 2019. godine.

(Grad Osijek, Dario Kuštro)